Descrierea proiectului

Biblioteca Bunelor Practici. Concept Inovator de Dezvoltare a Mediului Rural POSDRU/135/5.2/S/125782
Perioada de implementare: 4 aprilie 2014 – 3 octombrie 2015
http://sigmaessays.com/editing-service page type-page status-publish hentry”>Ce am realizat?Am creat o rețea de 18 Centre Județene de de consultanță camerală, dezvoltare a culturii antreprenoriale în mediul rural și edit my paper creșterea gradului de ocupare pentru managerii, angajații, șomerii, șomerii tineri, șomerii de lungă durată și persoanele din agricultura de subzistență din Regiunile Nord Est, Nord Vest și Centru!
Grupul țintă al proiectului
GT1 – manageri și angajați din mediul rural
GT2 – șomeri, șomeri tineri, șomeri de lungă durată din mediul rural
GT3 – persoane ocupate în agricultura de subzistență din mediul ruralObiective:

OS1: Dezvoltarea unui pachet de informare și consiliere pentru 738 de persoane din GT1, GT2 și GT3. Persoanele care au constituit Grupul Țintă total al proiectului au fost selectate din următoarele categorii: manageri, angajați, șomeri, șomeri tineri, șomeri de lungă durată, http://bestessayhere.com persoane ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural.

OS2: Instruirea directă a minim 520 de persoane din GT1, GT2 si GT3. Cele 520 de persoane care au beneficiat de programe integrate au urmat următoarele programe de formare:

 • Consultanță camerală pentru promovarea și informarea de afaceri
 • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale
 • Competențe sociale și civice
 • TIC
 • Facilitare rurală
 • Management de proiect

OS3: Angajarea a minim 71 de șomeri, șomeri tineri, șomeri de lungă durata, persoane ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural

Cum am atins obiectivele?

 • Am identificat, informat și consiliat aproape 1000 de persoane din cele 3 regiuni de dezvoltare
 • Am instruit mai mult de 520 dintre ele în Competențe essaywriter24.com Antreprenoriale, Consultanță Camerală, Competențe Sociale și Civice, TIC, Facilitare Rurală, Management de proiect
 • Am înființat 18 Centre Județene de consultanță camerală
 • Am organizat 3 conferințe regionale (“Biblioteci”)- evenimente de facilitare schimb de bune practici și de dezvoltare de parteneriate sustenabile între actorii reprezentativi din mediul rural
 • Am premiat cele mai bune planuri de dezvoltare a Centrelor Județene de consultanță camerală – la care participanții au lucrat în timpul cursurilor
 • 54 dintre participanții cu cele mai bune planuri de dezvoltare au fost angajați în cadrul Centrelor Județene
 • 6 participanți la cursurile de antreprenoriat și-au deschis propriile afaceri până la finalizarea proiectului

Publicații realizate în cadrul proiectului

Ca valoare adăugată, prin proiect a fost elaborat un Manual de bune practici în consultanță camerală pentru promovarea și informarea de afaceri în mediul rural, precum și un document de politică publică în domeniul consultanței camerale în mediul rural.

Documentele pot fi utilizate în scop necomercial de orice organizație interesată, inclusiv prin includerea concluziilor acestora în strategii locale de dezvoltare durabilă, în vederea dezvoltării de măsuri favorabile inițiativelor antreprenoriale non-agricole, cu respectarea drepturilor de autor.

Descarcă Manual de bune practici în consultanță camerală pentru promovarea și informarea de afaceri în mediul rural

Descarcă Document de politică publică în domeniul consultanței camerale în mediul rural

Certain types of formatting choices and typos can land your project in the trash with https://paper-writer.org/ little more than a glance