Echipă

1. Structural Consulting™ Group (Solicitant)

Cine suntem? PS [Converted]O ECHIPĂ de oameni dedicați PERFORMANȚEI, pentru care munca onestă reprezintă rețeta SUCCESULUI demnă de urmat.

Ce facem? Din 2007, perseverăm în a oferi un pachet de http://sigmaessays.com/editing-service servicii edit my essay COMPLET privind implementarea fondurilor structurale în România. în acest sens, activăm în trei direcții:

1. Consultanţă în sprijinul ideii tale!

Structural Consulting™ Group a scris și implementat proiecte în domeniile resurselor umane, dezvoltării mediului de afaceri, cercetării, IT&C şi dezvoltării capacităţii administrative. Structural Consulting™ Group a finalizat implementarea a șase proiecte strategice finanţate prin POSDRU, derulate atât împreună cu organizaţii publice, cât şi cu organizaţii private, iar în prezent suntem implicați în implementarea unor noi 7 proiecte POSDRU.

2. Training în sprijinul ideii tale!

Structural Consulting™ Group este unul dintre furnizorii de referină la nivel național in domeniul managementului de proiect, accesării de fonduri europene, achizițiilor publice, dezvoltării abilităţilor antreprenoriale şi formării de formatori, instruind și certificând la cele mai înalte standarde peste 2.500 de reprezentanţi ai mediului public şi privat din România, http://bestessayhere.com dar şi din alte state.

3. Informaţie în sprijinul ideii tale!

www.fonduri-structurale.ro proiectul „vedetă Structural Consulting™ Group, este LIDERUL surselor ONLINE de informare despre fonduri structurale.

www.proiecte-structurale.roSINGURA bază de date online ce conține TOȚI beneficiarii de fonduri structurale şi TOATE proiectele implementate sau aflate în implementare în perioada financiară 2007-2013. Lansat în octombrie 2012.

Evenimentepeste 35 de evenimente organizate la nivel naţional în domeniul finanţărilor europene (organizator sau partener). Peste 3.600 de participanţi (beneficiari, experţi din essaywriter24.com instituţiile care gestionează fondurile europene, consultanţi, mediul bancar etc.). Organizatorii Galei Fondurilor Structurale, primul eveniment în care comunitatea celor care implementează proiecte a fost răsplătită pentru toate eforturile depuse.

2. Confederaţia Asociaţiilor Țărănești din Romȃnia CATAR – for naţional reprezentativ pentru fermele mici și gospodăriile ţărăneşti (Partener 1)

1. CatarConfederaţia Asociaţiilor Ṭărăneşti din Romȃnia – CATAR are ca scop principal apărarea și promovarea intereselor gospodăriilor ţărănești și ale fermelor mici. Obiectivul fundamental este acela de a conserva modul de viaţă cultura şi tradiţiile din mediul rural românesc, biodiversitatea și calitatea mediului natural prin cultivarea terenului şi creşterea animalelor, în fermele mici şi gospodăriile ţărăneşti.

Cele zece organizaţii fondatoare ale CATAR sunt: Federaţia Agricultorilor de Munte „Dorna”, Asociația AGROM-RO, Asociaţia Producătorilor Agricoli Galaţi, Asociația Agricultorilor Maghiari din România, Fundația ADEPT Transilvania, Asociaţia Fermierilor din Romȃnia, Asociaţia Tinerilor Fermieri din Olt, Fundatia AGAPIS, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar ADI Valea Somesului, Federaţia Agricultorilor Fermierul Acestora li s-au alăturat in ultimele 16 luni alte organizaţii reprezentante ale gospodariilor ţărăneşti sau fermelor mici, printre care Cooperativa Agricolă Valea Someşului, Cooperativa Agricolă Valahia, Federaţia Crescătorilor de Bovine Alba, Asociaţia Agricultorilor Stupinari Braşov si altele în procedură administrativă de aderare.

3. Asociația Comunelor din România ACoR (Partener 2)

2. ACORAsociaţia Comunelor din România a fost înfiinţată în anul 1997, ca o asociaţie de autorităţi locale, având ca membri comunele din România. Numărul membrilor A.Co.R. este de 1657 comune, din toate judeţele României. Asociația acoperă 87% din teritoriul tării și 48% din populatie, acționând in teritoriu prin intermediul filialelor județene (dintre care 32 au personalitate juridică).

Misiunea Asociației Comunelor din România este de a realiza o uniune mai stransă între comunele din România promovând idealurile şi principiile prevazute in Carta europeana a autonomiei locale.

Asociaţia Comunelor din România are reprezentanti la nivelul Congresului Puterilor Locale şi Regionale din Europa, precum şi în Comitetul Regiunilor, organism consultativ al Uniunii Europene. Începând cu anul 2006, Asociaţia Comunelor din România este membru cu drepturi depline în Consiliul Comunelor şi Regiunilor din Europa (CCRE), organizatie ce are ca membri asociatiile de autorităţi locale şi regionale din aproape toate statele Europei. Din 2009, A.Co.R. a devenit membru cu drepturi depline și în Rețeaua de Asociații de Autorități Locale din sud-estul Europei – NALAS.

4. Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca (Partener 3)

3. CivitasFundația Civitas pentru Societatea Civilă Filiala Cluj Napoca, fondata în 2008, este o organizație pentru care implicarea, participarea si dezvoltarea comunitații sunt principii în baza cărora îsi desfăsoară activitățile. Credem cu tărie în puterea antreprenoriatului în rândul comunității si în capacitatea acestuia de a schimba viața oamenilor în bine. De aceea, Fundatia Civitas are ca misiune dezvoltarea rurală și regionala prin mobilizarea și sprijinirea societații civile, a structurilor publice si private, sprijinind in mod constant asociativitatea în cadrul comunității. Suntem adepții unei abordări inovative a problemelor cu care se confruntă comunitatea noastră, de aceea inovarea socială este unul din pilonii pe care se bazează activitățile noastre.

Fundația Civitas a desfasurat cu succes programe orientare spre dezvoltarea comunităților, vizând atât îmbunatățirea capacității administrației publice din aceste zone de a face față schimbărilor impuse de procesul de integrare în Uniunea Europeană, cât si pregătirea cetățenilor (prin cursuri, training-uri, sesiuni de informare si de sensibilizare).

Fundația își imparte domeniile de activitate în următoarele mari arii: Dezvoltare rurală, Dezvoltarea societății civile, Dezvoltarea capacității administrative și Dezvoltarea resurselor umane.

5. Asociatia AgromRO (Partener 4)

4. AGROM ROProgramul AGROM-RO a fost iniţiat în anul 1998 de catre BVLT (Asociaţia cantonului Berna pentru tehnică agricolă). In acelaşi an au fost livrate primele maşini şi utilaje agricole. In cadrul cooperării pentru dezvoltare dintre Elveţia şi România a fost fondată Asociaţia AGROM-RO in anul 1999. Începând cu acest an, AGROM-RO oferă cursuri de formare, demonstraţii şi seminarii în mediul rural din judetele Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Alba, Suceava, Neamţ, Sălaj, Bistrita-Năsăud, Bacău si Vaslui.

De la înfiinţare până în prezent, AGROM-RO s-a orientat asupra problemelor cele mai stringente ale agricultorilor români, anume asupra cunoştinţelor foarte limitate şi scurta experienţă existentă în majoritatea gospodăriilor cu privire la abordarea problemelor într-o economie de piaţă libera derulând o serie de proiecte venite în sprijinul beneficiarilor, printre care :

  • 3 proiecte strategice finanțate prin POSDRU prin care Asociația AGROM-RO a oferit cursuri de calificare diverselor grupuri din mediul rural si nu numai ;
  • 3 proiecte finantate de Banca Mondială pentru furnizarea de servicii de orientare socio-economica destinate populatiei agricole din judeţul Mureş;
  • 3 proiecte finanțate prin PHARE pentru creșterea nivelului de calificare în domeniul agriculturii convenţionale, agriculturii ecologice, agroturism si turism rural.

6. ADDWise European Expertise (Partener 5)

5.AddWise-cropADDWise European Expertise este o societate românească inființată in anul 2013 cu scopul de a furniza servicii de cercetare, consultanță, formare în domeniul fondurilor europene, precum și de pregătire și derulare a proiectelor finanțate din Fonduri Structurale.

Serviciile oferite de ADDWISE EUROPEAN EXPERTISE pun accent pe creșterea valorii economiei romanești, prin elaborarea și implementarea de proiecte performante, care să contribuie la creșterea capacității de absorție precum și care să permita administrației publice și companiilor românești să acționeze și să răspunda standardelor europene.

The host’s rna polymerase transcribes the viral dna into www.writemyessay4me.org more rna molecules